FAQ - Συχνές ΕρωτήσειςΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

Τι σημαίνουν τα διάφορα αρχικά που παρατηρούμε στις εκπαιδευτικές επιλογές του Λυκείου;
ΝΩΠ:Νέα Ωρολόγια Προγράμματα. Αφορούν τα εβδομαδιαία μαθήματα τα οποία διδάσκοντα βάση προγράμματος οι μαθητές σε κάθε εκπαιδευτική κατεύθυνση στο Λύκειο. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου έχει εισάγει από τη σχολική χρονιά 2015 - 2016 μια νέα δομή στην κατανομή των διδακτικών περιόδων των μαθημάτων που οι μαθητές διδάσκονται στα Γυμνάσια και Λύκεια της Κύπρου για αυτό και έχουν πάρει την ονομασία «Νέα Ωρολόγια Προγράμματα».

ΟΜΠ: Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού. Πρόκειται για τις ομάδες μαθημάτων ειδίκευσης τις οποίες επιλέγουν για να παρακολουθήσουν οι μαθητές στην Α’ Τάξη Λυκείου και οι οποίες οδηγούν στη συνέχεια σε συγκεκριμένες επιλογές Κατευθύνσεων Μαθημάτων στη Β’ και Γ’ Λυκείου.
Τα μαθήματα αυτά καλύπτουν τις απαραίτητες γνώσεις για την επιτυχή μετάβαση σε Κλάδους/Τμήματα σπουδών των Πανεπιστημίου αφού αποτελούν τον κορμό πάνω στον οποίο οι μαθητές θα κτίσουν και θα ενισχύσουν τις γνώσεις τους στα ΑΑΕΙ.

Οι επιλογές των συγκεκριμένων Μαθημάτων Κατεύθυνσης πρέπει να συμβαδίζουν με τα απαραίτητα κριτήρια εισδοχής των κλάδων σπουδών, στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου, της Ελλάδας, καθώς κι άλλων κρατών του εξωτερικού (π.χ. Η Γερμανική κυβέρνηση ζητά τα ίδια μαθήματα και βαθμό πρόσβασης για εισαγωγή στις αντίστοιχες Σχολές/Τμήματα Σπουδών των Γερμανικών Πανεπιστημίων), και τους οποίους οι μαθητές επιθυμούν να ακολουθήσουν μετά την ολοκλήρωση της φοίτησής τους στη Μέση Εκπαίδευση.

Η εξέταση των μαθημάτων αποτελεί προϋπόθεση για να έχει ένας μαθητής ή απόφοιτος δικαίωμα διεκδίκησης θέσης στο Μηχανογραφικό Κύπρου ή Ελλάδας. Για αυτό κάθε άτομο πριν την όποια απόφαση επιλογής Εκπαιδευτικής Κατεύθυνσης και συνδυασμού μαθημάτων θα πρέπει να ερευνήσει τη συσχέτιση της με τα Πλαίσια Πρόσβασης τα οποία περιλαμβάνουν τους διάφορους κλάδους σπουδών των ΑΑΕΙ.

Κατευθύνσεις Μαθημάτων ή Προσανατολισμού: Πρόκειται για τη φυσική συνέχεια των ΟΜΠ της Α’ Λυκείου στη Β’ και Γ’ Λυκείου και αποτελούν συνδυασμούς Υποχρεωτικών και Επιλεγόμενων Μαθημάτων ειδίκευσης.
Με βάση το σχεδιασμό των προγραμμάτων φοίτησης στο Λύκειο, κάθε μαθητής καλείται να επιλέξει στην Α΄ Τάξη Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού (ΟΜΠ) και ακολούθως, στην Β’ και Γ’ τάξη, την Κατεύθυνση Μαθημάτων, η οποία αντιστοιχεί στην ΟΜΠ της επιλογής του.

Στην ενότητα «Γενικά» και «ΝΩΠ» του «eSchool Counselor» κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει σχετικά διαγράμματα της μαθησιακής αυτής πορείας.


ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΤΕΕ

Με βάση το σχεδιασμό των προγραμμάτων φοίτησης στη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση, κάθε μαθητής καλείται να επιλέξει στην Α΄ Τάξη τον Κλάδο (το αντικείμενο μελέτης και εργασίας που ενδιαφέρεται) και την Κατεύθυνση Φοίτησης του/της (Θεωρητική ή Πρακτική) και παράλληλα την ειδικότητα του Κλάδου στην οποία επιθυμεί να αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις και πρακτική Κατάρτιση. Οι συγκεκριμένες επιλογές Κλάδου, Κατεύθυνσης και Ειδικότητας συνεχίζονται στην Β’ και Γ’ τάξη, δίνοντας στον κάθε μαθητή/ρια την ευκαιρία για απόκτηση σημαντικού υπόβαθρου γνώσεων, δεξιοτήτων και πρακτικών εμπειριών, στοιχεία τα οποία αυξάνουν σημαντικά τις δυνατότητες επιτυχίας στις εξετάσεις για τα Δημόσια ΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας και την αγορά εργασίας.
Αποτελεί το επίπεδο Εκπαίδευσης και Πρακτικής Κατάρτισης που θέλουμε να ακολουθήσουμε με βάση τους μελλοντικούς μας εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς στόχους (Συνέχιση σπουδών στο Πανεπιστήμιο ή άμεση εργοδότηση).
Αποτελεί γενικό επαγγελματικό αντικείμενο εκπαίδευσης το οποίο ο ενδιαφερόμενος/η επιθυμεί να μελετήσει σε βάθος με στόχο τη συνέχιση των σπουδών στο Πανεπιστήμιο ή την εργασία.
Αποτελεί συγκεκριμένη ειδικότητα ενός Κλάδου στο οποίο ο ενδιαφερόμενος/η επιθυμεί να αποκτήσει ειδικές γνώσεις και Πρακτική εξειδίκευση με στόχο τη απόκτηση άδειας εξάσκησης του επαγγέλματος ή/και συνέχιση των σπουδών στο Πανεπιστήμιο.


ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΤΕΕ

Το πρόγραμμα κάθε τάξης της ΜΤΕΕ περιλαμβάνει μαθήματα, τα οποία είναι κοινά και υποχρεωτικά για όλους/ες τους/τις μαθητές/ριες, ανεξαρτήτως κατεύθυνσης.
Με τα υποχρεωτικά Μαθήματα Κοινού Κορμού, επιδιώκεται η παροχή γενικής μόρφωσης και η ολόπλευρη ανάπτυξη του/της μαθητή/ριας. Διευκολύνεται επίσης η οριζόντια διακίνηση των μαθητών/ριών μεταξύ Τεχνικών Σχολών και Λυκείων.
Τα Τεχνολογικά Μαθήματα αφορούν τον κάθε Κλάδο ή και Ειδικότητα και διεξάγονται σε ειδικά διαμορφωμένα εργαστήρια με ειδικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας.
Μαθήματα Εμβάθυνσης (δίωρα) - Τα Μαθήματα Εμβάθυνσης, είναι τα Μαθηματικά, τα Αγγλικά και η Πολιτική Οικονομία. Επιλέγονται κατά κανόνα από τους/τις μαθητές/ριες για σκοπούς πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Μαθήματα Ενίσχυσης (τετράωρα) - Τα Μαθήματα Ενίσχυσης είναι η Βιολογία, η Χημεία και η Μουσική. Επιλέγονται από τους/τις μαθητές/ριες για σκοπούς πρόσβασης σε εξειδικευμένους κλάδους σπουδών, όπως είναι η Φυσική Αγωγή, οι Μουσικές Σπουδές (Μουσικό Σχολείο), η Νοσηλευτική, η Διατροφολογία και η Σχολή Αξιωματικών
Μαθήματα Εμπλουτισμού (δίωρα) - Είναι τα μαθήματα ενδιαφέροντος, τα οποία μπορούν να επιλέξουν οι μαθητές/ριες οποιουδήποτε κλάδου. Τέτοια μαθήματα είναι για παράδειγμα η Ξυλογλυπτική, τα Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας, η Διακόσμηση Χώρου, η Σχεδίαση Μόδας και πολλά άλλα. Διευκρινίζεται ότι οι μαθητές/ριες συγκεκριμένου κλάδου δεν έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν μαθήματα Εμπλουτισμού από τις επιλογές που υπάγονται στον κλάδο τους. Οι επιλογές Μαθημάτων Εμπλουτισμού δύναται να αλλάζουν με βάση τις ανάγκες τόσο της Σχολής, όσο και της αγοράς εργασίας.
Μαθήματα Εξειδίκευσης (τετράωρα) - Είναι τα μαθήματα εξειδίκευσης σε ειδικότητες όπου, ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο φοιτούν οι μαθητές/ριες, υπάρχει ζήτηση και ανάγκη για εξειδίκευση σε συγκεκριμένες ειδικότητες. Επιλέγονται για ενδυνάμωση των εξειδικευμένων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των μαθητών/ριών των διαφόρων ειδικοτήτων.
Και στις δύο κατευθύνσεις, οι μαθητές/ριες τοποθετούνται στη βιομηχανία κατά τα δύο πρώτα έτη της φοίτησής τους, στο τέλος κάθε χρονιάς, αποκτώντας έτσι εργασιακή εμπειρία στην ειδικότητά τους


ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Τι είναι τα Πλαίσια Πρόσβασης και τι τα Επιστημονικά Πεδία;
Τα Πλαίσια Πρόσβασης αποτελούνται από 30 διαφορετικές ομάδες Σχολών σπουδών των ΑΑΕΙ Κύπρου με κοινά χαρακτηριστικά, αντικείμενα ή / και μαθήματα. Οδηγούν στην εισαγωγή των υποψηφίων στα ΑΑΕΙ της Κύπρου, της Ελλάδας και στις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας, όπως φαίνονται στους σχετικούς Πίνακες με τα Πλαίσια Πρόσβασης.

Τα εξεταζόμενα μαθήματα ανά Πλαίσιο Πρόσβασης επιτρέπουν πρόσβαση στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας και δηλώνονται κατά την υποβολή των αιτήσεων για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις.

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να επιλέξουν μαθήματα Πρόσβασης, ανεξαρτήτως των μαθημάτων που διδάσκονται στο σχολείο, νοουμένου ότι έχουν προβεί από μόνοι/ες τους στην κατάλληλη προετοιμασία. Για κάθε Πλαίσιο Πρόσβασης εξετάζονται σε τέσσερα (4) μαθήματα για διεκδίκηση θέσης στα Πανεπιστήμια, στις Πολυτεχνικές Σχολές, στις Σχολές Μονίμων Αξιωματικών ή Υπαξιωματικών και στις Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. Για διεκδίκηση θέσης στις Σχολές Α.Σ.Τ.Ε., και Α.Ξ.Ι.Κ. οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τρία (3) μαθήματα.
Οι Παγκύπριες Εξετάσεις διεξάγονται κάθε χρόνο με στόχο την:

(α) Xορήγηση του βαθμού πρόσβασης / κατάταξης ανά πλαίσιο πρόσβασης και του πιστοποιητικού πρόσβασης στους υποψηφίους. Κάθε υποψήφιος αποκτά ξεχωριστό βαθμό πρόσβασης για κάθε πλαίσιο πρόσβασης που έχει επιλέξει, δεδομένου ότι έχει παρακαθίσει με επιτυχία στα αντίστοιχα μαθήματα πρόσβασης που δηλώνει στο μηχανογραφικό Μαρτίου.

(β) Κατανομή των θέσεων στα Δημόσια ΑΑΕΙ της Κύπρου (ΑΑΕΙ Κύπρου και Στρατιωτικών Σχολών Ελλάδας) στη βάση των βαθμών πρόσβασης / κατάταξης Κύπρου.

(γ) Προώθηση της βάσης δεδομένων με τους βαθμούς πρόσβασης / κατάταξης και τις δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας για την κατανομή των θέσεων στα Δημόσια ΑΑΕΙ της Ελλάδας. Για κάθε υποψήφιο εκδίδεται ένας ενιαίος βαθμός πρόσβασης / κατάταξης ανάλογα με το Επιστημονικό Πεδίο της επιλογής των υποψηφίων για διεκδίκηση θέσης στα ΑΕΙ Ελλάδας.

Νοείται ότι, το πιστοποιητικό πρόσβασης και ο βαθμός πρόσβασης / κατάταξης ισχύουν μόνο για το έτος διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης, στη βάση των οποίων χορηγούνται τα πιο πάνω.
Σύμφωνα με τον Οδηγό εξετάσεων της Υπηρεσίας Εξετάσεων του ΥΠΠΑΝ, δικαίωμα συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης για εισαγωγή στα Δημόσια ΑΑΕΙ της Κύπρου έχουν:

(α) Οι Κύπριοι υπήκοοι ή όσοι έχουν έναν από τους γονείς τους κυπριακής καταγωγής και οι οποίοι είναι:
(i) μαθητές της τελευταίας τάξης ή απόφοιτοι λυκειακού κύκλου δημόσιων σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης ή της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας, που λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αγγλικής Σχολής (Διεύθυνση και Έλεγχος) Νόμου ή των ιδιωτικών σχολείων που ιδρύθηκαν και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων Νόμου,
(ii) μαθητές της τελευταίας τάξης ή απόφοιτοι σχολείου ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, λυκειακού επιπέδου, που λειτουργεί νόμιμα σε ξένη χώρα, με την προϋπόθεση ότι προσκομίζουν πιστοποιητικό της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της χώρας αυτής που βεβαιώνει ότι το συγκεκριμένο απολυτήριο, που κατέχει ή πρόκειται να αποκτήσει ο υποψήφιος, του παρέχει το δικαίωμα εισαγωγής στα αντίστοιχα Ιδρύματα Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας αυτής, και

(β) υπήκοοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι φοιτούν στην τελευταία τάξη ή είναι απόφοιτοι σχολείου όπως περιγράφεται στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α).
Δεν χρειάζεται. Τα προηγούμενα χρόνια αυτό ήταν αναγκαίο καθώς οι εξετάσεις απόλυσης από τα σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης και πρόσβασης στα Δημόσια ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας ήταν κοινή. Από το 2022 οι Παγκύπριες Εξετάσεις διαχωρίζονται σε Παγκύπριες Εξετάσεις Απόλυσης και Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης. Οι Παγκύπριες Εξετάσεις Απόλυσης στοχεύουν στην απόκτηση Απολυτηρίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από την Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ οι Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης στην κατάταξη των υποψηφίων και στην κατανομή τους στις προσφερόμενες από τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) Κύπρου και Ελλάδας θέσεις.
Οι υποψήφιοι που ανήκουν στην κατηγορία των ατόμων με ειδικές ανάγκες, υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία Εξετάσεων, μαζί με την αίτηση για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις και αίτηση για παροχή διευκολύνσεων κατά τις Παγκύπριες Εξετάσεις. Στις περιπτώσεις που θα εγκριθεί η παροχή διευκολύνσεων, ενημερώνεται σχετικά ο υποψήφιος και οι αποφάσεις κοινοποιούνται στην αρμόδια Επιτροπή του Εξεταστικού Κέντρου, η οποία και θα μεριμνήσει για την εφαρμογή τους.
Οι υποψήφιοι για θέσεις που ενδεχομένως να προσφερθούν μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων και αφορούν τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) της Ελλάδας, υποχρεούνται επιπλέον από την επίσημη αίτηση μηχανογραφικού, να υποβάλουν στο Υπουργείο Άμυνας αντίγραφο της Αίτησης συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αναγράφεται στον Τόμο Α΄ του επίσημου οδηγού εξετάσεων της Υπηρεσίας Εξετάσεων.
Επισημαίνεται ότι, για τυχόν λάθη ή αβλεψίες σχετικά με τις επιλογές των Πλαισίων Πρόσβασης, των εξεταζόμενων μαθημάτων και των Σχολών/Τμημάτων των ΑΑΕΙ στις/στα οποίες/α επιθυμεί εισαγωγή, την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο ίδιος ο υποψήφιος που υπέβαλε την αίτηση. Για τον λόγο αυτό είναι χρήσιμο κάθε υποψήφιος/ α πριν υποβάλει την αίτηση του/της, να προβεί σε κάποια προεργασία και γενικά να έχει κατασταλάξει ως προς τις ακαδημαϊκές επιλογές του/της. Για σκοπούς έγκαιρης και σωστής προετοιμασίας οι υποψήφιοι πρέπει να μελετήσουν την Έκδοση της Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής του ΥΠΠΑΝ με τίτλο "Πλαίσια Πρόσβασης στη Δημόσια Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Κύπρου και Ελλάδας 2021" και το έντυπο βοήθημα της αίτησης και να συμβουλευτούν τον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων για το συγκεκριμένο έτος που θα παρακαθίσουν στις εξετάσεις ώστε να είναι έτοιμοι να κάνουν τις καταλληλότερες για τον εαυτό τους εκπαιδευτικές επιλογές.
Η κατάταξη των υποψηφίων στα Προγράμματα Σπουδών (Τμήματα/Σχολές) των ΑΑΕΙ γίνεται με βάση το «Γενικό Βαθμό Κατάταξης» κατά Πλαίσιο Πρόσβασης για τα ΑΑΕΙ της Κύπρου ή κατά Επιστημονικό Πεδίο για τα ΑΑΕΙ της Ελλάδας. Ο τελικός βαθμός του γραπτού κάθε εξεταζόμενου, μόνο για σκοπούς έκδοσης του «Γενικού Βαθμού Κατάταξης» κατά Πλαίσιο Πρόσβασης για τα ΑΑΕΙ της Κύπρου ή κατά Επιστημονικό Πεδίο για τα ΑΑΕΙ της Ελλάδας, υπόκειται σε στατιστική επεξεργασία από την Υπηρεσία Εξετάσεων, σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας αρχής. Σημειώνεται ότι οι αντίστοιχες βαθμολογίες όταν τα μαθήματα προωθούνται στα σχολεία των τελειόφοιτων για σκοπούς τελικών βαθμολογιών μαθημάτων Απολυτηρίου παραμένουν αναλλοίωτοι χωρίς καμία στατιστική επεξεργασία και αποτελούν τη πραγματική βαθμολογία που πήρε ο τελειόφοιτος στη γραπτή εξέταση.

Ο Γενικός Βαθμός Κατάταξης (ΓΒΚ) είναι ο μέσος όρος των επεξεργασμένων βαθμολογιών του γραπτού των Μαθημάτων Πρόσβασης (η βαθμολογία της γραπτής εξέτασης για κάθε μάθημα τυγχάνει ειδικής στατιστικής επεξεργασίας όπως αυτό περιγράφεται στη σελίδα 11 στον Οδηγό Σπουδών της Υπηρεσίας Εξετάσεων, Τόμος Α’) στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι τελειόφοιτοι ή απόφοιτοι των σχολείων στις Παγκύπριες Εξετάσεις. Για τον υπολογισμό του ΓΒΚ για το κάθε Πλαίσιο Πρόσβασης πραγματοποιείται ξεχωριστά ένα δεύτερο στάδιο στατιστικής επεξεργασίας στο οποίο περιλαμβάνονται όλα τα στατιστικά επεξεργασμένα αποτελέσματα των Μαθήματων Πρόσβασης του κάθε Πλαισίου.

Με βάση το ΓΒΚ οι υποψήφιοι κατατάσσονται στις Σχολές Σπουδών της προτίμησης τους. Με βάση τη σειρά προτίμησης τους, όσοι εξασφαλίσουν τη ψηλότερη βαθμολογία έναντι όσων άλλων υποψηφίων έχουν δηλώσει τη συγκεκριμένη Σχολή στις προτιμήσεις τους καταλαμβάνουν τις διαθέσιμες θέσεις σπουδών (πχ αν υπάρχουν διαθέσιμες 50 θέσεις οι πρώτοι 50 υποψήφιοι στην βαθμολογική κατάταξη της συγκεκριμένης Σχολής).
Για τα Δημόσια ΑΑΕΙ Κύπρου ο βαθμός υπολογίζεται από τα συγκεκριμένα μαθήματα του Πλαισίου Πρόσβασης στο οποίο περιλαμβάνονται οι συγκεκριμένες σχολές σπουδών.

Για τα Δημόσια ΑΑΕΙ Ελλάδας ο βαθμός υπολογίζεται με τη στατιστική επεξεργασία του συνόλου των Πλαισίων Πρόσβασης τα οποία αποτελούν ένα συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο και του συνόλου των Μαθημάτων που τα αποτελούν. Ως αποτέλεσμα οι ΓΒΚ για τα ΑΑΕΙ Κύπρου και τα ΑΑΕΙ Ελλάδας θα διαφέρουν.
Το σύστημα στατιστικής επεξεργασίας, πραγματοποιείται σε δύο στάδια, και έχει ως στόχο στα ακόλουθα:

(α) Να εξουδετερώνει, κατά το δυνατό, τις διαφορές που οφείλονται στην επιλογή διαφορετικών μαθημάτων από τους υποψηφίους για τη διεκδίκηση θέσης σε Σχολές/Τμήματα που βρίσκονται στο ίδιο Πλαίσιο Πρόσβασης ή στο ίδιο Επιστημονικό Πεδίο.

(β) Η επεξεργασία που γίνεται στο 2ο στάδιο να μην μεταβάλλει την κατάταξη των υποψηφίων που προκύπτει από το 1ο στάδιο της στατιστικής επεξεργασίας.

(γ) Οι «Γενικοί Βαθμοί Κατάταξης» να κυμαίνονται σε ένα εύρος μεταξύ 8 και 20, στην κλίμακα 1-20.

(δ) Να υπάρχει λογικός αριθμός υποψηφίων με σχετικά ψηλό Βαθμό Πρόσβασης ούτως ώστε να μπορούν να συγκρίνονται δίκαια με υποψηφίους των οποίων οι βαθμολογίες είναι εκφρασμένες σε άλλη κλίμακα μέτρησης.
Για τα ΑΑΕΙ της Κύπρου και τις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας, υπολογίζεται ένας Βαθμός Πρόσβασης (Β.Π.) για κάθε Πλαίσιο Πρόσβασης που επιλέγει ο υποψήφιος. Ο Β.Π. προκύπτει από τον μέσο όρο των επεξεργασμένων βαθμολογιών των μαθημάτων, στα οποία εξετάστηκε στις Παγκύπριες Εξετάσεις για ένα συγκεκριμένο Πλαίσιο, σύμφωνα με τη μέθοδο στατιστικής επεξεργασίας που ανακοινώνεται στον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων.

Σε περίπτωση απουσίας του υποψηφίου από κάποιο μάθημα, ακυρώνεται η δυνατότητά του να διεκδικήσει θέση με βάση τα Πλαίσια Πρόσβασης, στα οποία το μάθημα αυτό ήταν υποχρεωτικό ή με βάση τα Πλαίσια Πρόσβασης στα οποία ο υποψήφιος επέλεξε το συγκεκριμένο μάθημα ως επιλεγόμενο.

Ο Βαθμός Πρόσβασης υπολογίζεται και ανακοινώνεται μόνο για τα έγκυρα Πλαίσια Πρόσβασης, στα οποία περιλαμβάνονται οι Σχολές των ΑΑΕΙ της Κύπρου και οι Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας τις οποίες έχει δηλώσει ο υποψήφιος στο Μηχανογραφικό Κύπρου.

Για το Μηχανογραφικό των ΑΑΕΙ Κύπρου θα εξαχθούν πολλαπλοί ΒΠ (όσα και τα έγκυρα Πλαίσια Πρόσβασης τα οποία θα έχουν δηλωθεί από τον υποψήφιο).
Για τα ΑΑΕΙ της Ελλάδας, υπολογίζεται ένας (1) «Γενικός Βαθμός Πρόσβασης / Κατάταξης» (ΓΒΚ). Ο ΓΒΚ προκύπτει από τον μέσο όρο των επεξεργασμένων βαθμολογιών των μαθημάτων πρόσβασης, στα οποία εξετάστηκε ο υποψήφιος στις Παγκύπριες Εξετάσεις για σκοπούς Πρόσβασης και Κατάταξης στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας σύμφωνα με τη μέθοδο στατιστικής επεξεργασίας που ανακοινώνεται στον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων. Στον ΓΒΚ θα υπολογιστούν ΜΟΝΟ τα έγκυρα Μαθήματα των Πλαισίων Πρόσβασης τα οποία έχει δηλώσει στο Μηχανογραφικό Μαρτίου και περιλαμβάνουν σχολές των ΑΑΕΙ στα 4 Επιστημονικά Πεδία της Ελλάδας. Ο ΓΒΚ υπολογίζεται και ανακοινώνεται μόνο όταν υπάρχει τουλάχιστον ένα έγκυρο Πλαίσιο που περιλαμβάνει Σχολές των ΑΑΕΙ Ελλάδας σε κάθε Επιστημονικό Πεδίο.

Τα μαθήματα των έγκυρων Πλαισίων Πρόσβασης που έχουν μόνο σχολές των ΑΑΕΙ Κύπρου δεν συμμετέχουν στον υπολογισμό του Γενικού Βαθμού Πρόσβασης / Κατάταξης για τα ΑΑΕΙ της Ελλάδας. Για το Μηχανογραφικό των ΑΑΕΙ Ελλάδας θα εξαχθεί μόνο ένας (1) Βαθμός Κατάταξης για κάθε Επιστημονικό Πεδίο στο οποίο ο υποψήφιος διαθέτει έγκυρα Πλαίσια Πρόσβασης. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων θα υπάρξει ανακοίνωση της Υπηρεσίας εξετάσεων του ΥΠΠΑΝ (συνήθως στις αρχές Ιουλίου) σύμφωνα με την οποία οι υποψήφιοι θα καλεστούν να υποβάλουν το Μηχανογραφικό για τα ΑΕΙ Ελλάδας. Σε αυτό θα επιλέξουν Σχολές από το ένα (1) Επιστημονικό Πεδίο το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει τις πιο σημαντικές σχολές στις οποίες θα διεκδικήσουν θέση εισαγωγής.
Οι βαθμολογίες αυτές είναι πολύ σημαντικές αφού κατατάσσουν κάθε υποψήφιο σε σειρά κατάταξης για κάθε Σχολή στην οποία επιθυμεί να διεκδικήσει θέση στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας. Θέση στα ΑΑΕΙ θα αποκτήσουν όσοι υποψήφιοι δηλώσουν ένα συγκεκριμένο τμήμα και ταυτόχρονα εξασφαλίσουν βαθμολογία που τους κατατάσσει στους πρώτους του αντίστοιχου τμήματος σπουδών (π.χ. αν διατίθενται 30 θέσεις θα πρέπει να επιτύχουν βαθμολογία που τους κατατάσσει στις πρώτες 30 θέσεις του συγκεκριμένου τμήματος).
Από το 2021 η πρόσβαση των αποφοίτων της εν λόγω κατηγορίας, στην οποία ανήκουν και οι Κύπριοι απόφοιτοι, έχει προσαρμοστεί με το ισχύον σύστημα πρόσβασης των υποψηφίων Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Ελλήνων του Εξωτερικού και επομένως οι υποψήφιοι έχουν πλέον τη δυνατότητα δήλωσης αριθμού Σχολών/Τμημάτων από ένα μόνο Επιστημονικό Πεδίο.

Ως αποτέλεσμα και άσχετα με τον αριθμό Πλαισίων Πρόσβασης από τα οποία οι υποψήφιοι θα διεκδικήσουν θέση εισαγωγής στα ΑΑΕΙ της Κύπρου, για τη διεκδίκηση θέσης στα ΑΑΕΙ Ελλάδας κάθε υποψήφιος θα πρέπει να προσαρμόσει τις επιλογές του σε ένα (1) μόνο από τα Επιστημονικά Πεδία στα οποία θα έχει πρόσβαση με βάση τα έγκυρα Πλαίσια τα οποία έχει δηλώσει στο μηχανογραφικό Μαρτίου.

Η υποβολή αίτησης για διεκδίκηση θέσης στα ΑΑΕΙ Ελλάδας γίνεται με τη δήλωση της σειράς προτίμησης των Σχολών/Τμημάτων μετά την ανακοίνωση του Γενικού Βαθμού Πρόσβασης/Κατάταξης, συνήθως κατά τον μήνα Ιούλιο.
Όπως καταγράφεται στον οδηγό εξετάσεων της Υπηρεσίας εξετάσεων του ΥΠΠΑΝ οι υποψήφιοι των σχολείων της Κύπρου έχουν δικαίωμα επιλογής όσων Σχολών/ Τμημάτων επιθυμούν δεδομένου ότι τα εξεταζόμενα μαθήματα στα οποία θα παρακαθίσουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις καλύπτουν τις απαιτήσεις Πρόσβασης των πλαισίων Πρόσβασης στα οποία υπάγονται οι συγκεκριμένες Σχολές/ Τμήματα.
Οι υποψήφιοι, αφού εντοπίσουν τις Σχολές/Τμήματα που τους ενδιαφέρουν και τα Πλαίσια Πρόσβασης τα οποία αντιστοιχούν στις Σχολές αυτές, αποφασίζουν και σημειώνουν στο Μηχανογραφικό Δελτίο των Παγκύπριων Εξετάσεων Μαρτίου:

• Τα Πλαίσια Πρόσβασης στα οποία επιθυμούν να λάβουν Βαθμό Πρόσβασης.

• Τα Μαθήματα Πρόσβασης για κάθε πλαίσιο στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν και να λάβουν βαθμολογία (λαμβάνοντας υπόψη τους ειδικούς περιορισμούς). Σημειώνεται ότι αριθμός μαθημάτων μπορεί να είναι κοινός για περισσότερα από ένα (1) πλαίσια. Στα κοινά μαθήματα ο υποψήφιος θα εξεταστεί μία φορά και η συγκεκριμένη βαθμολογία θα συνυπολογιστεί μαζί με τα υπόλοιπα μαθήματα κάθε πλαισίου για να εξαχθεί ο Βαθμός Πρόσβασης για κάθε πλαίσιο ξεχωριστά.
Ο συνολικός αριθμός των επιλεγόμενων μαθημάτων Πρόσβασης μπορεί να είναι μέχρι επτά (7) μαθήματα και μέχρι τρεις (3) Ειδικές Εξετάσεις (Πρακτική Δοκιμασία, Μουσικές Σπουδές, Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία). Για τα επτά Μαθήματα υπάρχουν περιορισμοί ανάλογα με την κατηγορία στην οποία υπάγεται ο υποψήφιος και το είδος του Μηχανογραφικού. Κάθε υποψήφιος μπορεί να συμπεριλάβει και μαθήματα στα οποία έχει προετοιμαστεί εκτός σχολείου, δεδομένου ότι δεν εμπίπτουν στους ειδικούς περιορισμούς.
Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν όσα Πλαίσια Πρόσβασης τούς επιτρέπουν τα μαθήματα στα οποία επιλέγουν να εξεταστούν. Οι υποψήφιοι δηλώνουν τα μαθήματα Πρόσβασης και τις Ειδικές Εξετάσεις, στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν για κάθε Πλαίσιο Πρόσβασης που επιλέγουν.

Για την επιλογή των Μαθημάτων στα οποία θα εξεταστούν θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους πιο κάτω περιορισμούς:

1. Τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στα Πλαίσια Πρόσβασης του Οδηγού Εξετάσεων είναι μαθήματα επιπέδου διδακτέας ύλης Κατεύθυνσης.
2. Σε ορισμένα Πλαίσια Πρόσβασης, εκτός από τα μαθήματα Κατεύθυνσης, περιλαμβάνονται Μαθηματικά Κοινού Κορμού (Κ.Κ.), Φυσική 4ωρο Τεχνικών Σχολών (Τ.Σ.) και Αγγλικά 4ωρο Τεχνικών Σχολών (Τ.Σ.).
3. Τα μαθήματα με την ένδειξη Τ.Σ. μπορούν να επιλεγούν ΜΟΝΟ από τελειόφοιτους ή απόφοιτους Τεχνικών Σχολών.
4. Τα μαθήματα Τεχνικών Σχολών (Τ.Σ.) διαχωρίζονται σε μαθήματα Πρακτικής Κατεύθυνσης (Π.Κ.) και Θεωρητικής Κατεύθυνσης (Θ.Κ.). Τα μαθήματα πρόσβασης της Θ.Κ. μπορούν να επιλεγούν από9 όλους τους τελειόφοιτους ή απόφοιτους Τεχνικών Σχολών αλλά τα μαθήματα Π.Κ. μπορούν να επιλεγούν ΜΟΝΟ από τους τελειόφοιτους ή απόφοιτους Τεχνικών Σχολών της Πρακτικής Κατεύθυνσης.
5. Το μάθημα Σχεδιασμός και Τεχνολογία μπορεί να επιλεγεί ΜΟΝΟ από τελειόφοιτους και απόφοιτους Λυκείων.
6. Για την εισαγωγής στα ΑΑΕΙ Κύπρου και τις Στρατιωτικές Σχολές, οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν διαφορετικά επίπεδα στο μάθημα των Μαθηματικών για κάθε διαφορετικό Πλαίσιο Πρόσβασης. Αντίθετα για το Μηχανογραφικό των ΑΑΕΙ Ελλάδας θα πρέπει να επιλέξουν ΜΟΝΟ μία επιλογή από τα διαφορετικά επίπεδα του ιδίου μαθήματος. Σημειώνεται ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα αφαιρούνται από τις επιλογές του υποψηφίου όσες Σχολές των ΑΑΕΙ Ελλάδας απαιτούν το άλλο επίπεδο των Μαθηματικών. Ο ίδιος περιορισμός ισχύει στην περίπτωση του Μηχανογραφικού Ελλάδας και για όλα τα υπόλοιπα μαθήματα διαθέτουν μάθημα εξέτασης με πολλαπλά επίπεδα (Μαθηματικά, Αγγλικά, Λογιστική, Φυσική, Αρχιτεκτονικό-Τεχνικό Σχέδιο, Τεχνολογία Τ.Σ. και Γραφικές Τέχνες).
Οι αθλητές, δικαιούνται να διεκδικήσουν πριμοδότηση στην Ειδική Εξέταση της Πρακτικής Δοκιμασίας σε οποιοδήποτε Πλαίσιο Πρόσβασης και αν στοχεύουν (έστω και αν δεν επιλέξουν το Πλαίσιο 9 – Τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού). Για να ισχύσει η πριμοδότηση αυτή, οι αθλητές πρέπει να επιλέξουν και να εξεταστούν, επιπρόσθετα από τα υπόλοιπα μαθήματα εξέτασής τους, και στην Ειδική Εξέταση της Πρακτικής Δοκιμασίας. Σε υποψηφίους οι οποίοι έχουν δηλώσει την Πρακτική Δοκιμασία και θα απουσιάσουν από την εξέτασή της, θα ακυρωθεί το Πλαίσιο 9.

Σε περίπτωση που παραχωρηθεί πριμοδότηση στον υποψήφιο, ο Βαθμός της Πρακτικής Δοκιμασίας, συμπεριλαμβανομένης της πριμοδότησης που παραχωρείται, συνυπολογίζεται στον Βαθμό του κάθε Πλαισίου Πρόσβασης για την Κύπρο και στον Γενικό Βαθμό Πρόσβασης / Κατάταξης για την Ελλάδα. Σε υποψηφίους οι οποίοι δήλωσαν την Πρακτική Δοκιμασία για σκοπούς πριμοδότησης και απουσιάσουν από την εξέτασή της, ο Βαθμός Πρόσβασης/Κατάταξης ανά Πλαίσιο για ΑΑΕΙ Κύπρου και Στρατιωτικές Σχολές και ο Γενικός Βαθμός Πρόσβασης/Κατάταξης για ΑΑΕΙ Ελλάδας θα υπολογιστεί με βάση τα μαθήματα των έγκυρων Πλαισίων Πρόσβασης, χωρίς τη συμπερίληψη της Πρακτικής Δοκιμασίας στους υπολογισμούς.
H δήλωση σειράς προτίμησης Προγραμμάτων Σπουδών κάθε υποψηφίου είναι οριστική και δεσμευτική και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να συμπληρωθεί ή να τροποποιηθεί μετά την υποβολή της αίτησης και τη λήξη της καθορισμένης προθεσμίας.

Με τη δήλωση της σειράς προτίμησης των Προγραμμάτων Σπουδών για τα ΑΑΕΙ Κύπρου, τις Στρατιωτικές Σχολές και τα ΑΑΕΙ Ελλάδας, ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος αποδέχεται ότι:

(α) δεν μπορεί να εξασφαλίσει θέση σε Πρόγραμμα Σπουδών (Σχολή/Τμήμα) που δεν έχει συμπεριλάβει στις προτιμήσεις του.
(β) δεν μπορεί να εξασφαλίσει θέση σε Πρόγραμμα Σπουδών (Σχολή/Τμήμα) στο οποίο τις θέσεις καταλαμβάνουν υποψήφιοι με ψηλότερη βαθμολογία.
(γ) θα του δοθεί τελικά θέση μόνο σε εκείνη/ο τη/το Σχολή/Τμήμα που προσδιόρισε στη δήλωσή του με ένδειξη προτίμησης ψηλότερης προτεραιότητας σε σχέση με άλλες Σχολές/Τμήματα που έχει δηλώσει. Ψηλότερης προτεραιότητας προτίμηση είναι η Σχολή/Τμήμα που δηλώθηκε στη θέση με αρ.1 και η αμέσως χαμηλότερης προτεραιότητας προτίμηση είναι η Σχολή/Τμήμα που δηλώθηκε στη θέση με αρ. 2 και ούτω καθεξής.
Είναι αλήθεια ότι αυτός είναι ένας προβληματισμός που ταλαιπωρεί κάθε χρόνο χιλιάδες υποψήφιους. Υπάρχουν διάφορες απόψεις αλλά στο τέλος της ημέρας κάθε στατιστικό και προηγούμενη βαθμολογία αποτελεί δεδομένο προηγούμενων χρόνων και πάντα υπάρχει η πιθανότητα διαφοροποίησης. Αν λάβουμε, μάλιστα, υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια υπήρχαν συνεχείς αλλαγές στα δεδομένα μαθημάτων, πλαισίων, Επιστημονικών παιδιών και σχολών τότε γίνεται αντιληπτό ότι τα δεδομένα δεν έχουν απόλυτα κοινή βάση σύγκρισης. Αυτό που υπάρχει ως δεδομένο έγκυρο στοιχεία είναι το γεγονός ότι την κάθε θέση σε κάθε σχολή την εξασφαλίζουν οι υποψήφιοι που έχουν δηλώσει και έχουν εξασφαλίσει την ψηλότερη βαθμολογία από τους υπόλοιπους υποψήφιους που ανταγωνίζονται για τις ίδιες θέσεις. κανένας υποψήφιος. Για το λόγο αυτό ο μοναδικός κανόνας για τη δήλωση σειράς προτίμησης είναι η δήλωση της κάθε σας προτίμησης με βάση τη σημασία που έχει κάθε επιλογή για εσάς και το πλάνο της σταδιοδρομίας σας.
Με τη συμπλήρωση αίτησης συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις οι υποψήφιοι δηλώνουν, με βάση τα επιλεγόμενα Πλαίσια Πρόσβασης, και τη σειρά προτίμησής τους για τις Σχολές/Τμήματα των ΑΑΕΙ Κύπρου και των Στρατιωτικών Σχολών στα οποία επιθυμούν να εισαχθούν. Η σειρά πρέπει να δηλώνεται με βάση την πραγματική σημασία και την προτεραιότητα που κάθε σχολή έχει για τον υποψήφιο και όχι με βάση βαθμολογίες εισαγωγής υποψηφίων προηγούμενων χρόνων. Στην 1η θέση προτίμησης δηλώνουμε την πιο σημαντική σχολή σπουδών στην οποία επιθυμούμε να διεκδικήσουμε θέση και να φοιτήσουμε, στη 2η την αμέσως επόμενη κ.ο.κ.

Σημειώνεται ότι με βάση τη μεθοδολογία αυτή δεν υπάρχει οποιοδήποτε πλεονέκτημα στη διεκδίκηση θέσης με τους υπόλοιπους υποψηφίους. Δεν μπορεί, δηλαδή, να πάρει ένας υποψήφιος την ίδια θέση σε συγκεκριμένο κλάδο σπουδών με χαμηλότερη βαθμολογία γιατί την έχει δηλώσει σε ποιο ψηλή σειρά προτεραιότητας από άλλο υποψήφιο που την έχει δηλώσει σε χαμηλότερη σειρά προτίμησης, εκτός κι αν ο δεύτερος υποψήφιος έχει εξασφαλίσει άλλη θέση που βρίσκεται πιο ψηλά στη σειρά προτεραιότητας που έχει δηλώσει στο αντίστοιχο μηχανογραφικό.
Η δήλωση σειράς προτίμησης για τις Σχολές/Τμήματα των ΑΑΕΙ Ελλάδας γίνεται κατά την υποβολή αίτησης για διεκδίκηση θέσης στα ΑΑΕΙ Ελλάδας (συνήθως την περίοδο του μήνα Ιουλίου).

Οι Σχολές/Τμήματα των ΑΑΕΙ της Ελλάδας περιλαμβάνονται σε τέσσερα (4) Επιστημονικά Πεδία. Οι υποψήφιοι, κατά την υποβολή της δήλωσης προτίμησης τους τον Ιούλιο, μπορούν να επιλέξουν Σχολές/Τμήματα των ΑΑΕΙ Ελλάδας από ένα (1) μόνο Επιστημονικό Πεδίο, με βάση τα μαθήματα στα οποία έχουν εξεταστεί στις Παγκύπριες Εξετάσεις και τα έγκυρα Πλαίσια Πρόσβασης που έχουν δηλώσει τον Μάρτιο.

Σημειώνεται ότι η επιλογή Τμημάτων των ΑΑΕΙ Ελλάδας από ένα μόνο Επιστημονικό Πεδίο αποτελεί νέα ρύθμιση, στην οποία πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή.
Όπως μπορείτε να βρείτε στα Πλαίσια 37 και 38 που έχουν συμπεριληφθεί στο escoolcounselor υπάρχουν δύο κατηγορίες σχολών στις οποίες ισχύουν ειδικά κριτήρια εισαγωγής. Αυτές είναι:

• Σχολές Καλών Τεχνών
Οι διαδικασίες εξέτασης και διεκδίκησης θέσης στο Τμήμα Καλών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τ.Π.Κ), στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας, στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δεν περιλαμβάνονται στις Παγκύπριες Εξετάσεις. Λεπτομέρειες για τις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων και διεξαγωγής των εξετάσεων για εισαγωγή στις πιο πάνω Σχολές/Τμήματα ανακοινώνονται από την Υπηρεσία Εξετάσεων.
• Δραματικές Σχολές Ελλάδας
Οι Δραματικές Σχολές εφαρμόζουν δικές τους διαδικασίες εισαγωγής, τις οποίες υποχρεούνται να ακολουθήσουν και οι Κύπριοι/ες υποψήφιοι/ες. Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοι/ες καλούνται να επικοινωνούν με τη γραμματεία των Σχολών ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα τους και να ενημερώνονται για τις διαδικασίες εισδοχής.
Οι υποψήφιοι/ες που ανήκουν στην κατηγορία των «ατόμων με ειδικές ανάγκες» υποβάλλουν μαζί με την αίτηση για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις και ειδική αίτηση προς την Υπηρεσία Εξετάσεων για παροχή διευκολύνσεων με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά (αποφάσεις της Επαρχιακής Επιτροπής Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ιατρικά πιστοποιητικά κ.λπ.).
Προσφέρονται υπεράριθμες θέσεις σε συγκεκριμένες Σχολές/Τμήματα των ΑΑΕΙ Κύπρου σε τελειόφοιτους και απόφοιτους δημόσιων Τεχνικών Σχολών (ποσοστό 10%) και σε τελειόφοιτους και απόφοιτους δημόσιων Εσπερινών Γυμνασίων και Εσπερινών Τεχνικών Σχολών (ποσοστό 3%).

Οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσβασης (εξέταση σε απαιτούμενα μαθήματα) για κάθε Σχολή/Τμήμα και να έχουν εξασφαλίσει τουλάχιστον το 70% του Βαθμού Πρόσβασης/Κατάταξης ανά Πλαίσιο του τελευταίου υποψηφίου που εισήχθη στη/στο Σχολή/Τμήμα προτίμησής τους.

Καθορισμένος αριθμός υπεράριθμων θέσεων σε συγκεκριμένες Σχολές/Τμήματα των ΑΑΕΙ Κύπρου είναι δυνατόν να κατανέμεται σε υποψηφίους που ανήκουν σε «ειδικές κατηγορίες». Περισσότερες πληροφορίες για τα ειδικά κριτήρια μπορούν να αναζητηθούν στο διαδίκτυο στις ιστοσελίδες των ΑΑΕΙ Κύπρου.