Οδηγός Σπουδών

Ο School Counselor, αποτελεί ένα σύγχρονο και καινοτόμο πρόγραμμα απλοποίησης της διαδικασίας έρευνας για επιλογή κλάδων σπουδών, των αναγκαίων μαθημάτων Κατεύθυνσης στο Λύκειο και της έρευνας για το επάγγελμα που σας ενδιαφέρει αλλά και των προγραμμάτων σπουδών στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας.
Η επιλογή του «ΟΔΗΓΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ» απευθύνεται στους μαθητές που επιθυμούν να κάνουν έρευνα για συγκεκριμένα επαγγέλματα και τα τμήματα των ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας τα οποία οδηγούν στο επάγγελμα της επιλογής σας.

Η καινοτομία του School Counselor βρίσκεται στις μεγάλες δυνατότητες που προσφέρει σε κάθε χρήστη της εφαρμογής αυτής για να πραγματοποιήσει την έρευνα του αλλά και να βρει κοινά στοιχεία για διαφορετικούς κλάδους σπουδών. Επιλέγοντας, πχ 2 (δύο) και περισσότερους κλάδους μπορείς να μελετήσεις στο αποτέλεσμα τους κλάδους σπουδών που είναι σε λειτουργία στην Κύπρο και την Ελλάδα.

Σημείωση: Οι συγκεκριμένες επιλογές έχουν εφαρμογή και για σπουδές στα ΑΕΙ άλλων Ευρωπαϊκών χωρών καθώς τα Πανεπιστήμια των κρατών αυτών ζητούν από τους υποψήφιους να γνωρίζουν σε ενισχυμένο επίπεδο τα συναφή μαθήματα των κλάδων σπουδών στους οποίους επιθυμούν να εισαχθούν. Ο λόγος είναι φυσικά γιατί τα προγράμματα σπουδών των Πανεπιστημίων απαιτούν από τους φοιτητές τους να γνωρίζουν πριν την ένταξη τους σε συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών γνώσεις σε ενισχυμένο επίπεδο στα μαθήματα που έχουν άμεση σχέση.