Οδηγός Σπουδών για τους μαθητές του ΛυκείουΒρίσκεσαι στο δρόμο της επιλογής Εκπαιδευτικής Κατεύθυνσης στο Λύκειο. Με βάση το σχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών στο Λύκειο κάθε μαθητής καλείται να επιλέξει Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού (ΟΜΠ) στην Α’ τάξη και ακολούθως, στην Β’ και Γ’ τάξη, την Κατεύθυνση Μαθημάτων η οποία αντιστοιχεί στην ΟΜΠ της επιλογής του.

Οι επιλογές σου θα πρέπει να συμβαδίζουν με τα απαραίτητα κριτήρια εισδοχής των κλάδων σπουδών, στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου, της Ελλάδας, καθώς κι άλλων κρατών του εξωτερικού, και τους οποίους θα ήθελες να ακολουθήσεις μετά την ολοκλήρωση της φοίτησής σου στη Μέση Εκπαίδευση. Ως αποτέλεσμα θα πρέπει να ερευνήσεις τη συσχέτιση της Κάθε Εκπαιδευτικής επιλογής στο Λύκειο με τα Πλαίσια Πρόσβασης τα οποία περιλαμβάνουν τους διάφορους κλάδους σπουδών των ΑΑΕΙ.

Για να διαμορφώσεις το πρόγραμμα φοίτησής σου θα πρέπει, επίσης, να ερευνήσεις τις διάφορες προσφερόμενες επιλογές και συνδυασμούς Μαθημάτων Προσανατολισμού και να επιλέξεις την Κατεύθυνση που θα σε βοηθήσει να αξιοποιήσεις τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες σε συνδυασμό με τους προσωπικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς σου στόχους.

Το σχεδιάγραμμα που ακολουθεί δείχνει την πορεία που μπορείς να ακολουθήσεις ανάλογα με την επιλογή που θα κάνεις. Επιλέγοντας Κάθε Κατεύθυνση Μαθημάτων, μπορείς με τη βοήθεια του eschoolcounselor να διερευνήσεις τις προσφερόμενες επιλογές στα ΑΑΕΙ με βάση τα μαθήματα που θα επιλέξεις στον αντίστοιχο Πίνακα των Μαθημάτων Πρόσβασης (Εξεταζόμενα Μαθήματα για εισαγωγής στα Δημόσια ΑΑΕΙ Κύπρου Ελλάδας) που ακολουθεί.