MΤΕΕ - Πληροφορίες Φοίτησης και ΕπιλογώνΜέση Τεχνική και Επαγγελματική ΕκπαίδευσηΣχεδιάγραμμα: Πορεία φοίτησης στη ΜΤΕΕ

Η Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΜΤΕΕ) αποτελεί τριετή δευτεροβάθμια εκπαίδευση την οποία μπορούν να επιλέξουν μαθητές/μαθήτριες ηλικίας 15 μέχρι 18 ετών.

Προσφέρεται σε δύο κατευθύνσεις, τη θεωρητική και την πρακτική, οι οποίες αντίστοιχα στοχεύουν μέσω της προσφοράς ενός ισορροπημένου προγράμματος γενικής μόρφωσης και τεχνολογικής-εργαστηριακής εξειδίκευσης, στην προετοιμασία των απόφοιτων μαθητών/μαθητριών για άμεση εργοδότηση στη βιομηχανία, ή για συνέχιση της ακαδημαϊκής τους πορείας σε Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Η Θεωρητική Κατεύθυνση απευθύνεται κυρίως σε μαθητές/ριες υψηλών επιδόσεων, οι οποίοι/ες προτίθενται να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και του εξωτερικού. Ταυτόχρονα, έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν άμεσα στην αγορά εργασίας
Η Πρακτική Κατεύθυνση απευθύνεται σε μαθητές/τριες που έχουν πρακτικές δεξιότητες και οι οποίοι/ες, μετά την αποφοίτησή τους, προσανατολίζονται κυρίως στην αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα προσφέρει περισσότερα εργαστηριακά μαθήματα, ειδίκευση, καθώς και αυξημένες ώρες εξάσκησης στη βιομηχανία. Αυτό δεν τους αποκλείει βέβαια από σπουδές σε Ανώτερα Ιδρύματα της Κύπρου και του εξωτερικού.

Επιπλέον, η ΜΤΕΕ παρέχει στους/στις μαθητές/μαθήτριες την ευκαιρία να αναπτύξουν ατομικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, δεξιότητες επικοινωνίας και μάθησης, επαγγελματική συνείδηση, καθώς και νοοτροπίες και αξίες, που απαιτούνται για αποτελεσματική απασχόληση και αρμονική ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο.

Με την επιτυχή συμπλήρωση του προγράμματος, ανεξαρτήτου κατεύθυνσης, οι μαθητές/μαθήτριες της ΜΤΕΕ αποκτούν Απολυτήριο, το οποίο είναι αναγνωρισμένο ως ισότιμο του Απολυτηρίου Δημόσιου Εξατάξιου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης. Το απολυτήριο της ΜΤΕΕ είναι ισότιμο και ισάξιο με το απολυτήριο Λυκείου και αντίστοιχο με το επίπεδο 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (NQF/EQF).

Η ΜΤΕΕ παρέχεται σε δώδεκα (12) Σχολές, σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Παραλίμνι, Αυγόρου, Πάφο και Πόλη Χρυσοχούς, ενώ κλάδοι σπουδών λειτουργούν στην Έμπα, στον Αγρό και στο Όμοδος.Επιλογές φοίτησης στη ΜΤΕΕ – Κατευθύνσεις – Κλάδοι και Ειδικότητες


Στην Α’ τάξη οι μαθητές/μαθήτριες επιλέγουν τον κλάδο και την ειδικότητα που επιθυμούν να εξειδικευτούν καθώς και την Κατεύθυνση στην οποία θα παρακολουθήσουν το αντικείμενο της επιλογής τους. Η Κατεύθυνση στην ουσία καθορίζει το βαθμό επικέντρωσης της εκπαίδευσης τους στο θεωρητικό και το πρακτικό κομμάτι του αντικειμένου σπουδών τους. Η επιλογές που κάνει κάθε μαθητής/ ρια στην Α΄ τάξη συνεχίζουν μέχρι και την Γ’ τάξη.

Τα προγράμματα των δύο κατευθύνσεων στοχεύουν, μέσω της προσφοράς ενός ισορροπημένου προγράμματος γενικής μόρφωσης, τεχνολογικής εξειδίκευσης και εργαστηριακής εξάσκησης, στην προετοιμασία μαθητών/μαθητριών, έτσι ώστε να είναι ικανοί/ές μετά την αποφοίτησή τους να:

 • Εργοδοτηθούν στη βιομηχανία με πολύ καλούς όρους εργοδότησης
 • Συνεχίσουν την ακαδημαϊκή τους ανέλιξη σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Κύπρο ή το εξωτερικό

Σχεδιάγραμμα: Προοπτικές φοίτησης στη ΜΤΕΕ

Κατά την εγγραφή τους στην Α' τάξη στην Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, οι μαθητές/ριες επιλέγουν την κατεύθυνση, τον κλάδο και την ειδικότητα που θα ακολουθήσουν.

Σχεδιάγραμμα: Επιλογές φοίτησης στη ΜΤΕΕ

Αυτό έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:
 • Επικεντρώνονται στα βασικά θέματα του κλάδου και της ειδικότητας που επέλεξαν, με αποτέλεσμα να μπορούν να συνδέσουν τις βασικές γνώσεις του κλάδου με τα θέματα της ειδικότητας
 • Μέσα από την τριετή τριβή με τα τεχνολογικά και εργαστηριακά μαθήματα του κλάδου και της ειδικότητας, οι μαθητές/μαθήτριες είναι σε θέση να αναπτύξουν περισσότερες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες και να κατανοήσουν καλύτερα τη σημασία και την εφαρμογή των μαθημάτων Γενικής Εκπαίδευσης (π.χ. Μαθηματικά και Φυσική), τα οποία με τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα είναι προσαρμοσμένα με παραδείγματα και ασκήσεις που αφορούν τον κλάδο και την ειδικότητά τους.

Ως αποτέλεσμα, τους δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσουν ένα ευρύ υπόβαθρο, το οποίο τους βοηθά να επιτύχουν στις εξετάσεις πρόσβασης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και να έχουν πιο ομαλή προσαρμογή και καλύτερη επίδοση στο πρόγραμμα σπουδών που επιλέγουν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
 • Η έγκαιρη επιλογή ειδικότητας από το Α’ έτος δίνει την ευκαιρία στους/στις μαθητές/μαθήτριες να τη γνωρίσουν και να βεβαιωθούν ότι ταιριάζει στην προσωπικότητα και τις ικανότητές τους, καθώς με βάση την επιλογή τους αυτή κτίζουν τη μελλοντική επαγγελματική τους καριέρα
 • Η πρακτική εξάσκηση δίνει την ευκαιρία στους/στις μαθητές/μαθήτριες να έχουν καλύτερη αντίληψη της βιομηχανίας και της ειδικότητας την οποία επέλεξαν.


Κλάδοι και Ειδικότητες στις Κατευθύνσεις της ΜΤΕΕ


Στην Α΄ τάξη οι μαθητές/ριες, ανεξαρτήτου κατεύθυνσης, επιλέγουν κλάδο και ειδικότητα, την οποία συνεχίζουν μέχρι και την Γ΄ τάξη. Ο κάθε Κλάδος αποτελεί στην ουσία συγκεκριμένο γενικό αντικείμενο μελέτης και εργασίας ενώ η Ειδικότητα αποτελεί εξειδικευμένο μέρος του αντικειμένου (Κλάδου) εκπαίδευσης.


Σχεδιάγραμμα: Κλάδοι επιλογής στη ΜΤΕΕ


Πλεονεκτήματα ΜΤΕΕΚ


 • Απόκτηση Απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης ισότιμο και ισοδύναμο με αυτό που απονέμεται από τα Λύκεια
 • Προετοιμασία αποφοίτων τόσο για άμεση ένταξη στην αγορά εργασίας, όσο και για εισδοχή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
 • Αξιοποίηση σύγχρονου εξοπλισμού, διδακτικού υλικού και υποδομών στις Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Στόχευση σε συγκεκριμένες επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, αλλά και παράλληλη έμφαση στις οριζόντιες δεξιότητες
 • Εκτενής χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Προσφορά αριθμού κρατικών υποτροφιών που προσφέρονται αποκλειστικά για απόφοιτους ΜΤΕΕ για πτυχιακές σπουδές σε πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού
 • Προνομιακή παροχή 10% των θέσεων σαν υπεράριθμες (επιπλέον) στις Πολυτεχνικές Σχολές του Πανεπιστημίου Κύπρου – ΤΕΠΑΚ, για αποφοίτους ΜΤΕΕ δεδομένου ότι έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον το 70% του γενικού βαθμού κατάταξης του τελευταίου υποψηφίου που εισάχθηκε στο τμήμα της προτίμησής τους
 • Παροχή μοριοδότησης στα ΜΙΕΕΚ με προτεραιότητα στους απόφοιτους Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, που φοίτησαν σε σχετικό κλάδο
 • Αναγνώριση του απολυτηρίου του αποφοίτου από την ΑνΑΔ στο Επίπεδο 1, στον κλάδο στον οποίο έχει φοιτήσει
 • Εργοδότηση, με βάση ειδικές πρόνοιες που περιλαμβάνουν τα σχέδια υπηρεσίας, στο Δημόσιο και στους Ημικρατικούς Οργανισμούς (ΑΗΚ, ΑΤΗΚ, ΡΙΚ κ.ά.)
 • Παροχή θεωρητικού και πρακτικού υπόβαθρου, για όσο το δυνατό πιο ολοκληρωμένη κατάρτιση στις διάφορες ειδικότητες, σε τμήματα με μικρούς αριθμούς μαθητών/τριών
 • Διδασκαλία μαθημάτων σε κατάλληλα εξοπλισμένες αίθουσες, με ειδικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας.