MΤΕΕ - Θεωρητική ΚατεύθυνσηΘεωρητική Κατεύθυνση


Η Θεωρητική Κατεύθυνση απευθύνεται κυρίως σε μαθητές/ριες υψηλών επιδόσεων, οι οποίοι/ες προτίθενται να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και του εξωτερικού. Ταυτόχρονα, έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν άμεσα στην αγορά εργασίας.

Η διάρκεια σπουδών στην κατεύθυνση είναι τρία χρόνια και οδηγεί στην απόκτηση Απολυτήριου, το οποίο είναι αναγνωρισμένο ως ισότιμο του Απολυτηρίου Δημόσιου Εξατάξιου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης.

Οι μαθητές/ριες της Θεωρητικής Κατεύθυνσης, τοποθετούνται στη Βιομηχανία στην Α’ και Β’ τάξη, για δύο (2) εβδομάδες κάθε χρόνο.


Προοπτικές του/της αποφοίτου


Το περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών, πέρα από την πολύπλευρη ανάπτυξη, παρέχει στον/στην απόφοιτο το αναγκαίο γνωσιολογικό υπόβαθρο για:
 • Ομαλή επαγγελματική και κοινωνική ένταξη
 • Διεκδίκηση θέσης σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου ή του εξωτερικού
 • Δυνατότητα διά βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης, με προοπτικές ανταπόκρισης στις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες της Κυπριακής αλλά και της ευρύτερης Ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας
Περαιτέρω Σπουδές Ο/Η απόφοιτος είναι σε θέση:
 • Να διεκδικεί θέση για σπουδές σε Δημόσια Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου ή της Ελλάδας, στα πλαίσια γενικών ή ειδικών εξετάσεων
 • Να διεκδικεί θέση για σπουδές σε Ιδιωτικά Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου ή του εξωτερικού.Γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες γενικού χαρακτήρα


Αποκτώνται με τα μαθήματα γενικής μόρφωσης, σε συνδυασμό με την αλληλεπίδραση του/της μαθητή/μαθήτριας με το Πρόγραμμα Σπουδών και με το περιβάλλον της σχολικής μονάδας.

Με τη συμπλήρωση του Προγράμματος Σπουδών της Θεωρητικής Κατεύθυνσης, ο/η απόφοιτος αποκτά γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να:
 • Κατέχει σε επίπεδο εισαγωγικών εξετάσεων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Κύπρου και της Ελλάδας, τα μαθήματα που είναι υποχρεωτικά σε κάθε πεδίο πρόσβασης
 • Γνωρίζει και χειρίζεται σωστά την Ελληνική γλώσσα
 • Γνωρίζει και χειρίζεται σωστά μια από τις επικρατέστερες Ευρωπαϊκές γλώσσες
 • Χρησιμοποιεί τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, ως μέσο μάθησης, ως εργαλείο στον/κλάδο/στην ειδικότητά του/της και στην καθημερινή ζωή του/της
 • Αντλεί πληροφορίες από γραπτές ή ηλεκτρονικές πηγές (διαδίκτυο), τις αξιολογεί, τις οργανώνει, τις ερμηνεύει, τις επεξεργάζεται και τις διακινεί
 • Κατέχει βασικές γνώσεις και αρχές οικονομικών θεμάτων
 • Ενεργεί με ελεύθερη, ανεξάρτητη και κριτική σκέψη
 • Διαμορφώνει εθνική συνείδηση, μακριά από φανατισμό, ρατσισμό και ξενοφοβία
 • Συμμετέχει αποτελεσματικά σε ομάδες εργασίας
 • Ενεργεί με περιβαλλοντική συνείδηση
 • Ασκεί σωστή και υπεύθυνη καταναλωτική συμπεριφορά
 • Αξιοποιεί σωστά και ορθολογικά τον χρόνο, τους οικονομικούς πόρους, τα υλικά, και τον εξοπλισμό των Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.


Κλάδοι και Ειδικότητες Θεωρητικής ΚατεύθυνσηςΚΛΑΔΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΤΕΕΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΛΕΜΕΣΟΥΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠ. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΠΑΦΟΥΑΠΕΗΤΕΙΟ ΑΓΡΟΥΟΜΟΔΟΥΣ
Α'Β'ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ'Α'Β'Γ'ΛΑΡΝΑΚΑΣΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥΑΥΓΟΡΟΥΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥΠΑΦΟΣΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣΕΜΠΑΣ
01ΚΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΘΜΓΓενική ΜηχανολογίαX XX XX X
ΘΜΕΜηχανολογικές Εγκαταστάσεις ΚτηρίωνX X XX X
ΘΜΟΜηχανοκίνητα Οχήματα - Ηλεκτρολογία ΟχημάτωνX XX XX X
02ΚΛΑΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΘΗΜΗλεκτρολόγοι ΜηχανικοίXX XXX XXXX
ΘΗΥΗλεκτρονικοί Υπολογιστές, Δίκτυα & ΕπικοινωνίεςXXX XXX X XX
ΘΗΨΨηφιακή Τεχνολογία και ΠρογραμματισμόςX X XXX X X X
03ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΘΔΜΑρχιτεκτονική & Πολιτική ΜηχανικήX X X X XX
04ΚΛΑΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΘΕΞΣχεδιασμός Επίπλων & Ξύλινων ΚατασκευώνX XX X X
ΘΕΓΓραφικές Τέχνες & ΠολυμέσαXXXX X XXX
ΘΕΔΣχεδιασμός & Διακόσμηση Εσωτερικού ΧώρουX XX X XXXX
ΘΕΕΣχεδιασμός ΕνδυμάτωνX X X X
05ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΘΓΠ Φυτική Παραγωγή & Βιο-Καλλιέργειες - Ζωϊκή Παραγωγή X X X
06ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΥΤΤουριστικά X X XX X
ΘΥΛΛογιστικά X X XX X
07ΚΛΑΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΘΞΜΔιαχείρηση Μονάδων Φιλοξενίας X X XX XXXXXX
08ΚΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΘΒΣΒιομηχανικός Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Προϊόντων (Έρευνα, Σχεδιασμός και Δημιουργία Καινοτόμων Προϊόντων) XX XXX
ΘΒΤΤρισδιάστατη Σχεδιάση και Παραγωγή μέσω Η/Υ (CAD/CAM) XX XXX
09ΚΛΑΔΟΣ ΝΑΥΤΗΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΘΝΝΝαυτικοί X
ΘΝΜΜηχανικοί Πλοίων X
10ΚΛΑΔΟΣ ΑΜΕΛΟΥΡΓΙΑΣ - ΟΙΝΟΠΟΙΪΑΣ
ΘΟΑΑμπελουργία - Οινοποιία X
11ΚΛΑΔΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΘΑΑ Αισθητική X X