MΤΕΕ - Πρακτική ΚατεύθυνσηΠρακτική Κατεύθυνση


Η Πρακτική Κατεύθυνση απευθύνεται σε μαθητές/τριες που έχουν πρακτικές δεξιότητες και οι οποίοι/ες, μετά την αποφοίτησή τους, προσανατολίζονται κυρίως στην αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα προσφέρει περισσότερα εργαστηριακά μαθήματα, ειδίκευση, καθώς και αυξημένες ώρες εξάσκησης στη βιομηχανία. Αυτό δεν τους αποκλείει βέβαια από σπουδές σε Ανώτερα Ιδρύματα της Κύπρου και του εξωτερικού.

Η διάρκεια σπουδών στην κατεύθυνση είναι τρία χρόνια και οδηγεί στην απόκτηση Απολυτήριου, το οποίο είναι αναγνωρισμένο ως ισότιμο του Απολυτηρίου Δημόσιου Εξατάξιου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης.

Οι μαθητές/ριες της Θεωρητικής Κατεύθυνσης, τοποθετούνται στη Βιομηχανία στην Α’ και Β’ τάξη, για τέσσερις (4) εβδομάδες κάθε χρόνο.

Οι μαθητές/μαθήτριες του Κλάδου των Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επαγγελμάτων, με το πέρας της Α’ τάξης, κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, τοποθετούνται σε ξενοδοχειακές μονάδες για τέσσερις (4) εβδομάδες. Στη Β’ τάξη τοποθετούνται για δεκαοκτώ (18) συνεχόμενες εβδομάδες, ξεκινώντας από την 1η εβδομάδα Μαΐου μέχρι και την 1η εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Ως εκ τούτου, η Πρακτική Εξάσκηση ανέρχεται στο 25% του σχολικού τους χρόνου.


Προοπτικές του/της αποφοίτου


Το περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών, πέρα από την πολύπλευρη ανάπτυξη, παρέχει στον/στην απόφοιτο το αναγκαίο γνωσιολογικό υπόβαθρο για:
 • Ομαλή επαγγελματική και κοινωνική ένταξη
 • Διεκδίκηση θέσης σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου ή του εξωτερικού
 • Δυνατότητα διά βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης, με προοπτικές ανταπόκρισης στις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες της Κυπριακής αλλά και της ευρύτερης Ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας
Περαιτέρω Σπουδές Ο/Η απόφοιτος είναι σε θέση:
 • Να διεκδικεί θέση για σπουδές σε Δημόσια Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου ή της Ελλάδας, στα πλαίσια γενικών (Παγκύπριες Εξετάσεις) ή ειδικών εξετάσεων
 • Να διεκδικεί θέση για σπουδές σε Ιδιωτικά Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου ή του εξωτερικού.
Γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες γενικού χαρακτήρα


Αποκτώνται με τα μαθήματα γενικής μόρφωσης, σε συνδυασμό με την αλληλεπίδραση του/της μαθητή/μαθήτριας με το Πρόγραμμα Σπουδών και με το περιβάλλον της σχολικής μονάδας.

Με τη συμπλήρωση του Προγράμματος Σπουδών της Θεωρητικής Κατεύθυνσης, ο/η απόφοιτος αποκτά γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να:
 • Κατέχει σε επίπεδο εισαγωγικών εξετάσεων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Κύπρου και της Ελλάδας, τα μαθήματα που είναι υποχρεωτικά σε κάθε πεδίο πρόσβασης
 • Γνωρίζει και χειρίζεται σωστά την Ελληνική γλώσσα
 • Γνωρίζει και χειρίζεται σωστά μια από τις επικρατέστερες Ευρωπαϊκές γλώσσες
 • Χρησιμοποιεί τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, ως μέσο μάθησης, ως εργαλείο στον/κλάδο/στην ειδικότητά του/της και στην καθημερινή ζωή του/της
 • Αντλεί πληροφορίες από γραπτές ή ηλεκτρονικές πηγές (διαδίκτυο), τις αξιολογεί, τις οργανώνει, τις ερμηνεύει, τις επεξεργάζεται και τις διακινεί
 • Κατέχει βασικές γνώσεις και αρχές οικονομικών θεμάτων
 • Ενεργεί με ελεύθερη, ανεξάρτητη και κριτική σκέψη
 • Διαμορφώνει εθνική συνείδηση, μακριά από φανατισμό, ρατσισμό και ξενοφοβία
 • Συμμετέχει αποτελεσματικά σε ομάδες εργασίας
 • Ενεργεί με περιβαλλοντική συνείδηση
 • Ασκεί σωστή και υπεύθυνη καταναλωτική συμπεριφορά
 • Αξιοποιεί σωστά και ορθολογικά τον χρόνο, τους οικονομικούς πόρους, τα υλικά, και τον εξοπλισμό των Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
 • Τηρεί θετική στάση προς τον κόσμο της εργασίας, της βιομηχανίας και της παραγωγής.


Κλάδοι και Ειδικότητες Πρακτικής Κατεύθυνσης


ΚΛΑΔΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΤΕΕΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΛΕΜΕΣΟΥΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠ. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΠΑΦΟΥΑΠΕΗΤΕΙΟ ΑΓΡΟΥΟΜΟΔΟΥΣ
Α'Β'ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ'Α'Β'Γ'ΛΑΡΝΑΚΑΣΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥΑΥΓΟΡΟΥΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥΠΑΦΟΣΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣΕΜΠΑΣ
01ΚΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΠΤεχνικός Μηχανικής Παραγωγής X XX XX X
ΜΕΤεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτηρίων (Υδραυλικές Εγκαταστάσεις)X X XX X
ΜΣΤεχνικός Ελασμοτουργίας - Συγκολλήσεων, Μεταλλικών Κατασκευών & Σωληνώσεων Φυσικού ΑερίουX X XX X
ΜΟΤεχνικός Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Ηλεκτρολόγος ΟχημάτωνX XX XX X
ΜΗΤεχνικός Συντήρησης Μηχανολογικού & Ηλεκτρολογικού ΕξοπλισμούX X XX X
02ΚΛΑΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΗΕΤεχνικός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και ΑυτοματισμώνXX XXX XXXX
ΗΥΤεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Δικτύων και ΕπικοινωνιώνXXX XXX X X
ΗΣΤεχνικός Οικιακών Συσκευών, Ψύξης και Κλιματισμού XX XX XXX
03ΚΛΑΔΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΔΤΤεχνίτης Δομικών Έργων X X X X XX
ΔΣΣχεδιαστής - Βοηθός Τεχνικών ΓραφείωνX X X XX XX
ΔΑΤεχνικός Συντήρησης & Αποκατάστασης ΚτηρίωνX X X X XX
04ΚΛΑΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΕΞΣχεδιασμός Επίπλων και Ξύλινων ΚατασκευώνX XX X X
ΕΓΓραφικές ΤέχνεςXXXX X X XX
ΕΔΔιακοσμητικήX XX X XXXX
ΕΚΣχεδιασμός και Κατασκευή ΚοσμήματοςX X X X X
ΕΕΣχεδιασμός και Κατασκευή Ενδυμάτων X X X X
05ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΓΠΠαραγωγή Γεωργικών & Κτηνοτροφικών Προϊόντων X X X
06ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΤΥπάλληλοι Τουριστικών Γραφείων & Ξενοδοχείων X X XX X
ΥΓΙδιαίτεροι Γραμματείς X X XX X
07ΚΛΑΔΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΞΕΜάγειροι - ΤραπεζοκόμοιX X XX XXXX
ΞΟΥποδοχή & Διαχείρηση Ορόφων και ΜονάδωνX XX XXXX
08ΚΛΑΔΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΑΚΚομμωτική X X XX X X